ติดต่อเรา
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
2 หมู่ 9 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-598-2070-95
แฟกซ์: 02-598-2734
เวลาทำการ: 08.00 - 16.00 น.
อีเมล: ptb@boonrawd.co.th