ติดต่อเรา
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
2 หมู่ 9 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-598-2060
แฟกซ์: 02-581-5221
เวลาทำการ: 08.30 - 16.30 น.
อีเมล: ptb@boonrawd.co.th