รางวัล
GMP Codex Alimentarius
โดย SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
HACCP Codex Alimentarius
โดย SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
ISO 9001: 2015 [UKAS]
โดย SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
ISO 9001: 2008
โดย SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
ISO 14001 : 2015
โดย SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
ISO 22000 : 2005 [UKAS]
โดย SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
NSF.
โดย NSF International